fredag 28 november 2014

MIT: Le basi - Grunderna


Le improvvisazioni possono essere di due tipi:
1) Mista. Le due squadre giocano contemporaneamente, improvvisando sullo stesso tema.
2) Comparata. Prima una squadra, poi l'altra. Mentre la squadra A è in scena per la sua improvvisazione, ai membri della squadra B è severamente proibito parlare tra di loro.

Il tema (e le altre caratteristiche) di un'improvvisazione viene letto dall'arbitro sul momento. A quel punto ogni squadra ha alcuni secondi per prepararsi. È impossibile fare una lista o una classificazione di tutti i temi esistenti. Possiamo solo dire che si va dai più generali (ad esempio "Una bella giornata") a quelli più specifici (ad esempio "Vita di Santa Isolina, protettrice del cavolfiore").
 
Oltre al tipo di improvvisazione, al tema e alla categoria, l'arbitro dovrà anche indicare il numero di giocatori e la durata.
***********************************************
 
 
Improvisationerna kan vara:
1) Blandade. De två lagen spelar samtidigt och improviserar på samma tema.
2) Jämförande. Ett lag i taget. Medan lag A improviserar är det förbjudet för medlemmarna i teamet B att prata med varandra.

Improvisationens temat (och andra egenskaper) läses av domaren. Vid den tidpunkten, har varje lag några sekunder för att förbereda sig. Det är omöjligt att göra en lista eller en klassificering av alla befintliga teman. Vi kan bara säga att de kan vara båda allmänna (t.ex. "En vacker dag") och mer specifika (t ex " Livet av S:t Isolina, skyddshelgon för blomkål ").

Förutom temat och stilen, domaren ska också ange antalet spelare och hur länge improvisationen ska vara

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar