måndag 24 november 2014

MIT: Le regole - Reglerna
Oltre alle regole descritte nei post precedenti e relative al classico match di improvvisazione, ricordiamo le seguenti.
 
1) Ogni partita ha una durata di 80 minuti, divisi in due tempi di 40 minuti ciascuno. Tra un tempo e l'altro è previsto un intervallo. All'interno di ogni periodo di 40 minuti, il tempo non viene fermato anche se il gioco ha delle interruzioni.

2) Al termine di ogni scena, ogni spettatore è chiamato a scegliere la squadra migliore mostrando la parte del cartoncino con il rispettivo colore. In caso di parità nel conteggio dei voti, non viene assegnato nessun punto.
 
3) In caso di parità alla fine dei due tempi regolamentari potrà essere giocata un'improvvisazione supplementare.
 
4) L'arbitro è il direttore assoluto del gioco e in qualsiasi momento può assegnare un fallo a un giocatore o a una squadra. La somma di 3 punti di penalità (considerando sia i falli personali che quelli di squadra) attribuisce automaticamente un punto alla squadra avversaria.
 
 
**********************
 
 
Utöver de regler som beskrivit tidigare i denna blogg (som gäller en klassisk improvisationsmatch) vill vi påminna om att:

1) Varje match varar i ca 80 minuter, uppdelat på två "halvlekar" (40 min varje), med en paus mellan de två akterna. Under varje akt så stoppas tiden inte även om matchen avbryts då och då.

2) I slutet av varje scen, varje åskådare röstar det bästa laget genom att visa den delen av kortet med motsvarande färg. Vid lika röstetal, inget lag får poäng.

3) Om matchen är oavgjort vid slutet av ordinarie tid så spelas en avgörande extra-improvisation.

4) Domaren är den enda chefen i matchen och när som helst kan han/hon straffa en spelare eller ett lag. Vid 3 sammanlagda straffpoäng (både personliga och teamets) får motståndarlaget en poäng automatiskt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar